Disclaimer

Disclaimer

No por derivá niun derechi for di e informashon riba wèpsait di Kuerpo Polisial di Kòrsou. E Kuerpo Polisial di Kòrsou no ta para responsabel pa informashon inkorekto riba su wèpsait.

Warda di Polis Rio Canario
Telefòn (+5999) 866-6800
Warda di Polis Otrobanda
Telefòn (+5999) 866-6400
Warda di Polis Punda
Telefòn (+5999) 866-6300
Warda di Polis Montaña
Telefòn (+5999) 866-6700
Warda di Polis Barber
Telefòn (+5999) 866-6900